Tytuł artykułu: Ocena przydatności specjacji metali ciężkich w miejskich osadach pofermentacyjnych do produkcji trawników rolowanych

Autorzy: DMOCHOWSKI, D., GAJKOWSKA-STEFAŃSKA, L., DMOCHOWSKA, A., PRESNAROWICZ, R.K.

Słowa kluczowe: specjacja, translokacja, biokumulacja metali ciężkich w roślinach, miejskie osady pofermentacyjne, trawniki rolowane

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań pozwalające na ocenę możliwości zastosowania specjacji metali ciężkich oraz stopnia ich translokacji z osadu pofermentacyjnego do pędów a także określono ich biokumulację w korzeniach. Współczynniki bioakumulacji w pędach traw kształtowały się na bardzo niskim poziomie i nie przekroczyły dla wszystkich, badanych metali ciężkich wartości 0,14. Znaczące różnice wystąpiły w biokumulacji metali ciężkich w korzeniach badanych traw, które mieściły się w zakresie: 0,78 ÷ 1,41. Specjacja metali ciężkich w osadach pofermentacyjnych, stosowanych do produkcji trawników rolowanych, umożliwiła określenie udziałów labilnych form metali ciężkich, które są najłatwiej pobierane z podłoża. Specjacja metali ciężkich opracowana przez Stovera może być przydatną procedurą analityczną, pozwalającą na określenie mobilności metali w układzie: podłoże – roślina.

Cytowanie w stylu APA: Dmochowski, D., Gajkowska-Stefańska, L., Dmochowska, A. & Presnarowicz, R.K. (2011). Ocena przydatności specjacji metali ciężkich w miejskich osadach pofermentacyjnych do produkcji trawników rolowanych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 207-216.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Dmochowski, Gajkowska-Stefańska, Dmochowska & Presnarowicz, 2011), następne powołania: (Dmochowski i inni, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Dmochowski, Dariusz, Lidia Gajkowska-Stefańska, Anna Dmochowska, Radosław K. Presnarowicz. "Ocena przydatności specjacji metali ciężkich w miejskich osadach pofermentacyjnych do produkcji trawników rolowanych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 207-216.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Dmochowski i inni 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Dmochowski_Gajkowska-Stefańska_Dmochowska_Presnarowicz_2011_PNIKS, author={Dmochowski, Dariusz and Gajkowska-Stefańska, Lidia and Dmochowska, Anna and Presnarowicz, Radosław K.}, title={Ocena przydatności specjacji metali ciężkich w miejskich osadach pofermentacyjnych do produkcji trawników rolowanych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A5/art5.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={207-216}}

Pełny tekst PDF


Go Back